Legiuitorul român vine în sprijinul victimelor accidentelor rutiere, reducând termenul în care asiguratorul RCA este obligat să soluționeze cererile de despăgubire de la 3 luni la 30 zile.

Începând cu data de 12 iulie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, în termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat fie să răspundă cererii părții solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedește răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat, fie să notifice părții prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parțial, pretențiile de despăgubire.

Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părții prejudiciate respingerea pretențiilor de despăgubire, precum și motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii.

Anterior momentului 12 iulie 2017, art. 37 din Norma nr. 23/2014 a Autorității de Supraveghere Financiară reglementa un termen de 3 luni de la data avizării producerii accidentului în care asiguratorul avea posibilitatea să soluționeze cererea de despăgubire.

Apreciem modificarea legislativă ca fiind una de bun augur, care vine să răspundă nevoii persoanelor prejudiciate de a le fi acoperite costurile generate de accidente rutiere a căror victime au fost, în cel mai scurt timp cu putință.

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro