Vă analizăm dosarul GRATUIT și vă ajutăm să vă recuperați banii de la asigurător mai RAPID!

 • Obținem despăgubiri corecte, care respectă toate drepturile persoanei vătămate;
 • Recuperăm toate prejudiciile financiare cauzate de accidentul rutier;
 • Obținem cele mai mari despăgubiri posibile;
 • Onorariul nostru este perceput doar după finalizarea dosarului;
 • Noi purtăm toate negocierile cu asiguratorul în numele tău;

Solicită Analiză

Statisticile efectuate la nivel european sunt departe de a fi blânde cu statul român. Conform datelor colectate de către Comisia Uniunii Europene, România este pe locul I în Europa la numărul de decese din accidentele rutiere, cu o medie de 98 de decese la un milion de locuitori, în condițiile în care media la nivel european este de 49 de decese la milionul de locuitori. Numărul vătămărilor corporale cauzate în aceleași circumstanțe este exponențial mai mare.

În acest context social, problematica stabilirii prejudiciilor produse prin accidente de vehicule și în special cuantificarea acestora ocupă un loc fruntaș în activitatea organelor implicate în acest mecanism complex. Chiar și așa, demersul nu este unul ferit de obstacole birocratice.

Biroul European de Reprezentare își propune să scutească persoana vătămată sau familia persoanei decedate de această corvoadă, urmând a prelua sarcina negocierilor cu asiguratorul în numele clientului, cu scopul de a obține cele mai mari despăgubiri posibile. De cele mai multe ori, lipsa disponibilității asiguratorului RCA înspre o soluționare favorabilă victimei face ca litigiul să fie tranșat în instanțele de judecată. Biroul European de Reprezentare beneficiază de expertiza unor specialiști ai dreptului al căror unic țel este soluționarea cu celeritate și în cele mai bune condiții a dosarului, în serviciul clientului.

Sub aspectul persoanei chemate să suporte despăgubirile, obligația de plată a acestora în cazul vătămării corporale sau a decesului unor persoane implicate în accidente rutiere se grevează pe instituția răspunderii civile delictuale. Potrivit acestei instituții de drept, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare în integralitate.

Despăgubiri accidente auto prin Biroul European

În cazul particular al accidentelor rutiere, sediul materiei îl reprezintă Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, a cărei prevederi se coroborează cu dispozițiile Normei ASF nr. 23 din 6 noiembrie 2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

Conform acestor acte normative, asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, în caz de:

 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial (daune morale);
 • pagube materiale;
 • pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
 • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:

a) echivalentul în lei a sumei de 1.220.000 euro, la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României, pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate

b) echivalentul în lei a sumei de 6.070.000 euro, la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României, pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

Legea română acoperă inclusiv situația în care autorul a rămas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, caz în care despăgubirile se suportă din Fondul de protecție a victimelor străzii.

Asigurarea RCA este reglementată în Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Această asigurare se referă la un contract încheiat între asigurătorul RCA și asiguratul RCA, prin care se despăgubesc anumite daune provocate terțelor persoane.

În raport de răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie, o răspundere generală şi legală (în baza art. 1357 Cod civil), răspunderea asiguratorului este o răspundere contractuală care intervine numai în baza Contractului de asigurare şi numai în limita plafonului prevăzut de lege (fiind vorba despre răspunderea civilă pentru daunele produse de autovehicule asigurate conform asigurării civile auto obligatorii).

Terții prejudiciați în despăgubiri accidente rutiere, produse din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri morale sau materiale pentru decesul ori vătămările corporale suferite în acel accident.

Persoanele prejudiciate, au dreptul de a solicita despăgubiri asigurari auto prin depunerea unei cereri de despăgubire la societatea de asigurări pentru a primi despăgubiri din accidente rutiere. Societatea de asigurări va deschide un dosar de daună și va stabili despăgubirea victimelor accidentelor rutiere, prin acordarea unei sume de bani.

Conform art. 2199 din Codul Civil ,,prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca în cazul producerii riscului asigurat să plătească o indemnizaţie, după caz asiguratului, beneficiarului asigurării sau terţului păgubit,,.

De asemenea, Art. 2208 Cod civil prevede că ,,În cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul trebuie să plătească indemnizaţie de asigurare în condiţiile prevăzute în contract,, iar  art. 2224 din Codul civil prevede că asiguratorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite în limitele obligaţiei ce îi revin acestuia din Contractul de asigurare.

În cât timp se depune cererea de despăgubiri accidente auto?

Despăgubirea victimelor accidentelor rutiere, în caz de vătămare corporală, se poate solicita în termen de 3 ani de la ultimul act emis de organele judiciare, iar în caz de deces se pot cere despăgubiri în termen de 5 ani de la data la care s-a cunoscut vinovatul producerii accidentului.

Despăgubire RCA dauna totală. Când se declară daună totală?

Despăgubirea RCA nu poate fi mai mare decât valoarea vehiculului la data când s-a produs accidentul auto și nici limita de despăgubire din polița RCA. Dacă paguba depășește valoarea vehiculului, se va declara daună totală. La evaluarea mașinii, se va ține cont de valoarea unor vehicule de aceeași marcă, model, dotările acesteia, anul de fabricație, dar și numărul de km parcurși. Modalitatea de calcul se va comunica păgubitului, în oferta de despăgubire

Conform art. 14 alin. (2) din Legea 132/2017 (Legea RCA) prevede: În cazul daunei totale economice, asigurătorul evaluează vehiculul avariat, printr-un sistem de evaluare specializat sau prin documente emise în condițiile legii pentru a-i determina valoarea de piață din momentul premergător evenimentului. Păgubitul poate opta pentru reparare, până la valoarea de piață a vehiculului, calculată în urma evaluării sau pentru soluționarea cazului ca daună totală, prin plata diferenței dintre valoarea de piață a vehiculului și valoarea epavei.

Ghid despăgubiri daune morale

Tragerea la răspundere civilă a persoanei vinovate de producerea accidentului pentru repararea prejudiciului material și moral, trebuie să îndeplinească 4 condiții cumulative:

 • Să exite o fapta ilicită
 • Să existe un prejudiciu
 • Să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu
 • Să existe vinovăția autorului faptei ilicite

Referitor la modul de calcul al despăgubirilor, nici jurisprudența din România și nici prevederile comunitare nu au stabilit o procedură a evaluării daunelor morale, pentru că repararea integrală a unui prejudiciu nu poate fi echivalată pecuniar cu viața și sănătatea unui om.

Despagubirea victimelor accidentelor rutiere

Pentru acordarea de despăgubiri accidente auto, nu este important nivelul economic al celui care solicită repararea prejudiciului, sau nivelul social și vârsta victimei, nu se va ține cont nici de posibilitățile financiare ale persoanei vinovate de producerea accidentului și nici ale asiguratorului.

În cazul unei vătămări corporale, alături de suferința fizică și psihică, alături de prejudiciul de agrement cauzat prin imposibilitatea desfășurării activităților normale, se produce o schimbare inerentă și în cadrul relațiilor familiale, în viața membrilor de familie care sunt nevoiți să acorde îngrijiri victimei. Atât societatea de asigurări, cât și instanța de judecată, pentru despăgubirea victimelor accidentelor rutiere vor lua în considerare toate suferințele fizice și morale, datorate nu numai îngrijirilor medicale, dar și reacțiilor sociale, incertitudinii, perturbațiilor intervenite în viața afectivă prezentă și viitoare a celui vătămat.

Contactați-ne

0725-125.125

 

Va analizam GRATUIT dosarul.
Onorariul nostru este perceput doar dupa ce despagubirea este achitata in totalitate de catre societatea de asigurari!

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro