Introducere

Codul de etică, denumit în continuare, „Codul”, este Carta companiei, o Cartă a drepturilor și îndatoririlor morale, care definește responsabilitatea etico – socială a fiecărui participant din cadrul companiei.

Codul este un mijloc eficient de prevenire a unui comportament neadecvat sau ilegal de către cei care lucrează în numele și/sau în cadrul companiei, deoarece introduce o definiție clară și explicită a responsabilităților etice și sociale ale tuturor celor implicați, direct sau indirect în activitatea corporativă (agenti, afiliați, asistenți, profesioniști, angajați, fiduciari, șefi de birouri, manageri).

Codul este principalul instrument pentru implementarea eticii în cadrul companiei și are ca scop clarificarea și definirea setului de principii și valori la care partenerii și angajații săi sunt obligați să se conformeze în relațiile lor reciproce, precum și în relațiile cu terții din afara organizației. Prin urmare, partenerii și angajații sunt obligați să respecte valorile și principiile Codului și li se cere să protejeze, prin propriul comportament, imaginea Biroului European de Reprezentare.

Codul este propus și formulat în întregul său de către Management, în urma unui acord asumat cu partenerii companiei.

Valori fundamentale

Valorile fundamentale ale Biroului European de Reprezentare, prezentate mai jos, au marcat trecutul, au creat prezentul și vor ghida viitorul companiei.
Acestea sunt valorile care oferă companiei un avantaj competitiv și îi permit să mențină o poziție de lider, chiar și într-un mediu în continuă schimbare.
Partenerii trebuie să acorde atenție la nevoile și necesitățile persoanelor care suferă vătămări și care trec prin momente critice cu un impact emoțional puternic, oferindu-le asistență și reprezentare personalizată fiecăruia.

Pentru a oferi fiecărui client un serviciu complet printr-o rețea de relații construite de-a lungul timpului, cu diferiți specialiști (medici legiști, experți, ingineri etc.), care permit clientului/ vătămatului să beneficieze de reprezentare profesionistă pentru fiecare tip de daună suferită, Biroul European de Reprezentare promovează următoarele valori fundamentale:
Onestitate și transparență în relațiile cu persoanele asistate, cu care să mențină legături strânse și să le furnizeze cu celeritate informații despre activitatea Biroului European de Reprezentare în administrarea dosarului propriu.

Dezvoltare și creștere continuă prin acțiuni concrete de investiții constante, prin specializarea resurselor umane, perfecționarea continuă a angajaților și colaboratorilor, prin participarea la training-uri și conferințe de specialitate.

Etica comportamentală

Biroul European de Reprezentare se angajează să conducă și să gestioneze serviciile oferite cu onestitate, integritate, loialitate și responsabilitate. Fiecare partener, angajat și agent este obligat să se comporte ca un profesionist, relațiile cu clienții trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă, iar cooperarea și comportamentul, caracterizate prin animozitate și conflict trebuie evitate. Toate activitățile se vor desfășura cu transparență și cu păstrarea confidențialității cu clientul.

Biroul European de Reprezentare interzice absolut donațiile de bani sau alte beneficii în favoarea persoanelor care lucrează în Administrația Publică, pentru a atrage un client, pentru a influența o decizie în favoarea lui sau pentru a obține prin orice circumstanțe informații utile pentru propria sa activitate.

Respectarea legilor și reglementărilor

Biroul European de Reprezentare respectă legile și reglementările în vigoare; toți colaboratorii, afiliații, profesioniștii, angajații și partenerii sunt obligați să respecte prezentul regulament, precum și normele morale, demnitatea umană a colectivității în ansamblul ei.

Biroul European de Reprezentare dorește să fie un membru de încredere și respectuos al comunității și respectă litera și spiritul legilor țării în care își desfășoară activitatea.

Resurse Umane

Biroul European de Reprezentare acordă cea mai mare importanță celor care lucrează în cadrul structurii, contribuind direct la dezvoltarea companiei, deoarece tocmai prin resursele umane este capabil să ofere, să dezvolte, să îmbunătățească și să garanteze o gestionare optimă a serviciilor. Biroul European de Reprezentare dorește să lucreze cu oameni specializați și motivați, într-un context extrem de profesional.

Prin urmare, Biroul European de Reprezentare este conștient de faptul că principalul factor de succes este dat de contribuția profesională pe care fiecare membru implicat o asigură:

a) se angajează să stabilească condiții de muncă care să fie prielnice pentru protejarea integrității psihice și fizice a membrilor și pentru respectarea personalității acestora, evitând discriminarea de orice fel;
b) crede în egalitatea de șanse, echitatea și diversitatea culturală;
c) adoptă criterii de merit și de competență pentru orice decizie referitoare la relația de muncă cu angajații săi și colaboratorii externi;
d) recrutarea și promovarea se desfășoară pe baza activității profesionale, indiferent de rasă, religie, opinie politică, sex, vârstă, naționalitate, handicap, orientare sexuală, etc;
e) oferă periodic angajaților oportunități de formare și dezvoltare profesională, pentru a le permite să se dezvolte;
f) încurajează colaborarea și schimbul continuu de informații între diferitele birouri situate pe teritoriul național, astfel încât toată lumea să poată profita din plin de toată experiența și cunoștințele dobândite;
g) solicită angajaților, afiliaților și colaboratorilor, fiecare din domeniul lor de responsabilitate, să adopte o conduită în conformitate cu principiile prezentului cod.

Beneficiarii serviciilor

Biroul European de Reprezentare își propune să fie consilierul de încredere al persoanelor care au nevoie de asistență, actuală și potențială, din orice țară ar fi, și dorește să ofere servicii de înaltă calitate pentru a căuta soluții optime și eficiente pentru recuperarea prejudiciilor.

Acționează cu devotament față de clienți, reușind să stabilească relații profesionale și întotdeauna să-și îndeplinească mandatul cu bună credință.

Respectarea codului

Respectarea regulilor cuprinse în prezentul cod de etică este o parte esențială a obligațiilor contractuale ale angajaților și partenerilor Biroului European de Reprezentare, în conformitate cu și în sensul, Art. 39 din Legea 53 din 2003 și Art. art. 1270 alin. (1) din Codul civil, obligația de a respecta Codul se referă în mod explicit la contractele de mandat, de prestări servicii și parteneriat semnate de Biroul European de Reprezentare și colaboratorii săi externi.

Încălcarea prevederilor Codului de către angajați, afiliați, agenți și parteneri reprezintă o încălcare a obligațiilor contractuale și poate determina, în funcție de caz:

  • aplicarea sancțiunilor și a măsurilor disciplinare prevăzute de convențiile colective aplicabile;
  • rezilierea contractului;
  • prejudiciu moral.

Pentru a asigura aplicarea acestor proceduri, verificările interne sunt efectuate periodic la partenerii afliliați ai Biroul European de Reprezentare.

Niciunul dintre angajații, afiliații sau partenerii Biroului European de Reprezentare nu poate ignora regulile prezentului Cod și nici nu poate justifica un altfel de comportament pe motiv că a fost în interesul Biroului European de Reprezentare. Nimeni din Biroul European de Reprezentare nu are autoritatea de a emite ordine sau directive cu privire la încălcarea prezentului Cod.

Fiecare angajat, afiliat sau partener trebuie să sesizeze:

  • orice nerespectare a prezentului cod;
  • orice încălcare a acestuia, de către orice angajat sau partener, și să raporteze directorului Biroului European de Reprezentare sau, după caz, superiorilor săi.

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro