Vă analizăm dosarul GRATUIT și vă ajutăm să vă recuperați banii de la asigurător mai RAPID!

  • Obținem despăgubiri corecte, care respectă toate drepturile persoanei vătămate;
  • Recuperăm toate prejudiciile financiare cauzate de accidentul rutier;
  • Obținem cele mai mari despăgubiri posibile;
  • Onorariul nostru este perceput doar după finalizarea dosarului;
  • Noi purtăm toate negocierile cu asiguratorul în numele tău;

Solicită Analiză

Libera circulație a persoanelor în spațiul comunitar a atras după sine o sporire a numărului de accidente cu elemente de extraneitate. Indiferent dacă vehiculul vinovat de producerea accidentului este înmatriculat în statul în care s-a produs accidentul, ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, Biroul European de Reprezentare își ia angajamentul de a purta negocierile cu asiguratorul RCA, biroul național din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul sau Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) în vederea obținerii despăgubirilor pentru prejudiciile suferite de către client în această situație.

Conform legislației în materie, asigurătorul RCA este obligat să numească reprezentanţi de despăgubiri în fiecare stat membru, cu excepţia statului membru în care a obţinut autorizaţia pentru practicarea asigurării de răspundere civilă a vehiculelor.

Reprezentantul de despăgubiri este împuternicit să instrumenteze daunele în numele şi în contul asigurătorului RCA şi să reprezinte asigurătorul RCA. În acest scop, reprezentantul de despăgubiri întocmeşte dosarul de daună şi ia toate măsurile necesare pentru soluţionarea cererilor de despăgubire pretinse de partea prejudiciată, pentru prejudiciile cauzate în urma unui accident, drept consecinţă a utilizării vehiculului:

a) pentru care asigurarea de răspundere civilă a fost emisă de către un asigurător ori de filiala acestuia în alt stat membru decât statul în care partea prejudiciată este rezidentă sau îşi are sediul;
b) care provine din alt stat membru decât statul în care partea prejudiciată este rezidentă sau îşi are sediul; şi
c) pentru prejudiciul produs în alt stat membru decât cel în care partea prejudiciată este rezidentă sau îşi are sediul.

Numirea unui reprezentant de despăgubiri nu exclude dreptul părţii prejudiciate de a institui proceduri directe împotriva persoanei care a cauzat prejudiciul sau a asigurătorului acesteia, după caz.

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA sunt cele stabilite prin reglementările Uniunii Europene, după cum urmează:

a) echivalentul în lei a sumei de 1.220.000 euro, la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României, pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de
numărul persoanelor prejudiciate, respectiv
b) echivalentul în lei a sumei de 6.070.000 euro, la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României, pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

Contactați-ne

0725-125.125

 

Va analizam GRATUIT dosarul.
Onorariul nostru este perceput doar dupa ce despagubirea este achitata in totalitate de catre societatea de asigurari!

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro