În termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire, asigurătorul RCA este obligat să răspundă în scris, cu confirmare de primire, asiguratului sau părții solicitante, fie cu o ofertă de despăgubire justificată, fie cu motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parțial, pretențiile de despăgubire, conform Art. 21 din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.

Dacă asigurătorul RCA nu respectă obligativitatea de a răspunde în scris părții solicitante în termenul de 30 de zile, acesta se obligă la plata despăgubirii solicitate.

Despăgubirea va fi plătită în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin reglementări ale Autorității de Supraveghere Financiară.

Dacă asigurătorul RCA nu își va îndeplini obligațiile în termenul de 10 zile sau și le îndeplinește defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere, calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă neachitată. Plata penalităților se va face odată cu plata despăgubirii.

În cazurile privind vătămările corporale și daunele morale care fac obiectul unui litigiu, penalitățile și plata acestora vor fi stabilite de către instanța judecătorească.

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro