Orice acțiune întreprinsă creează o urmare.

În situația în care această urmare este o faptă provocatoare de prejudicii, autorul poate răspunde penal și civil pentru daunele morale și materiale aduse persoanei sau persoanelor vătămate.

În esență, persoana sau persoanele prejudiciate au un drept la acțiune împotriva autorului faptei sau celor răspunzători în numele autorului, pentru a putea fi despăgubite pentru vătămările morale și materiale suferite.

Acest drept la acțiune împotriva celor răspunzători este condiționat de un termen prin care legiutiorul a dorit să sancționeze pasivitatea titularului dreptului, instituție denumită „prescripția extinctivă”. Astfel, în cazul în care cel păgubit nu își solicită drepturile în termenul de prescripție prevăzut de lege, pierde șansa de a obține despăgubirile la care ar fi îndreptățit.

În funcție de fapta și urmările provocate prin accidentul rutier, prescripția extinctivă se supune unor termene diverse.

În acest sens, în momentul în care fapta provocatoare de prejudicii se poate încadra ca faptă penală, prescripția aferentă dreptului la acțiunea civilă se supune termenelor prevăzute în materie penală, în concordanță cu articolul 1394 Cod Civil.

 • În momentul în care accidentul rutier nu poate fi încadrat în sferă penală, prin neîndeplinirea trăsăturilor unei infracțiuni, se va aplica termenul de prescripție general din materie civilă, cel de 3 ani.

În celelalte cazuri, în care fapta prin care a fost provocat accidentul rutier poate fi caracterizată ca infracțiune, se apelează la Codul Penal care prevede clar termenele de prescripție aplicabile, în funcție de faptă, de gravitatea acesteia și de numărul de persoane față de care s-au resimțit urmările infracțiunii.

 • Astfel, coroborând art. 154 cu art. 196 Cod penal, în cazul infracțiunii de vătămare corporală din culpă, termenele de prescripție vor fi următoarele:
 1. 196 alin. (1) Cod Penal – vătămarea este evaluată sub 90 de zile de îngrijiri medicale, dar șoferul se afla sub „influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune”

    termenul de prescripție este de 3 ani;

 1. 196 alin. (2) Cod Penal – dacă, în urma vătămării, au intervenit una dintre următoarele urmări:
  • a) o infirmitate;
  • b) leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
  • c) un prejudiciu estetic grav și permanent;
  • d) avortul;
  • e) punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

termenul de prescripție este de 5 ani;

 1. 196 alin.(3) Cod Penal – dacă fapta prevăzută la punctul anterior „a fost săvârșită ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități”

   termenul de prescripție este de 5 ani;

 1. 196 alin.(4) Cod Penal – dacă evenimentele rutiere cu trăsăturile enumerate în cele trei cazuri anterioare au produs urmări față de 2 sau mai multe persoane

    termenul de prescripție este de 5 ani.

 • Din prevederile art. 154 Cod Penal coroborate cu prevederile art. 192 Cod Penal, pot rezulta termenele de prescripție aplicabile în cazul infracțiunii de ucidere din culpă:
 1. 192 alin. (1) Cod Penal – pentru uciderea din culpă simplă, fără a fi însoțită de alte caracteristici, produsă prin uciderea unei persoane printr-un accident rutier

   termenul de prescripție este de 5 ani;

 1. 192 alin. (2) Cod Penal – dacă uciderea din culpă este produsă „ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități”

termenul de prescripție este de 8 ani;

 1. Art 192 alin. (3) Cod Penal – în momentul în care, în urma accidentului rutier au fost ucise 2 sau mai multe persoane

termenul de prescripție este de 8 ani;

 1. 192 alin. (3) Cod Penal – în cazul în care uciderea din culpă produsă „ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități” s-a realizat față de 2 sau mai multe persoane

termenul de prescripție este de 10 ani.

Prescripția extinctivă prezintă un rol important în apărarea valorilor sociale, precum și în alertarea titularului dreptului în vederea exercitării posibilităților acordate de lege pentru repararea prejudiciului, prin asumarea răspunderii civile a persoanei răspunzătoare.

În acest sens, indicat este pentru persoanele vătămate să aibă alături o echipă de profesioniști care să poată acorda sprijinul necesar în procesul privind exercitarea dreptului, în termenul de prescripție prevăzut de lege.

Antonia Maria Ștefănescu – Consilier Juridic

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro