Producerea unui accident rutier în urma căruia sunt aduse prejudicii reprezintă întotdeauna un eveniment neplăcut și dureros în viața celor afectați. Este cu atât mai greu când societatea de asigurări responsabilă, care ar trebui să răspundă pentru daunele provocate de evenimentul rutier, se confruntă cu o situație delicată din punct de vedere financiar, provocând neplăceri suplimentare persoanelor vătămate.

Situația CITY INSURANCE a creat un dezechilibru la nivel național, însă retragerea autorizației de funcționare si constatarea stării de insolvență a CITY INSURANCE își pune amprenta cel mai mult în viața celor păgubiți. Un număr semnificativ de oameni au devenit acum creditori de asigurări în fața Fondului de Garantare a Asiguraților.

Fondul de Garantare a Asiguraților sau, pe scurt, FGA este o persoană juridică de drept public care „are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător”, conform art. 2 alin.(1) din Legea nr. 213/2015, actualizată. Astfel, având în vedere situația curentă, FGA preia obligațiile de plată și de acordare a despăgubirilor persoanelor vătămate în accidente rutiere de care ar fi fost răspunzătoare CITY INSURANCE, dar care nu au ajuns încă la o finalitate.

În acest sens, în prezent, FGA primește atât cereri pentru deschiderea dosarelor de daună, în cazul în care nu a fost stabilită o despăgubire și este necesară o analiză asupra prejudiciului, cât și cereri de plată, dacă propunerea de plată pentru daunele suferite în evenimentul rutier a fost determinată de negocieri sau hotărâri definitive, dar încă nu fusese achitată de S.A.R. City Insurance S.A. Pentru aceste cereri, însă, Legea privind Fondul de garantare a asiguraților reglementează termene limită.

Plata despăgubirilor solicitate prin cererile de plată nu vor putea fi plătite până când nu se împlinește un termen specific prevăzut de lege.

Conform art. 13 alin.(1) din Legea nr. 213/2015: „În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului, Fondul este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată reglementate de prezenta lege.” Astfel, având în vedere faptul că data publicării în M. Of. a deciziei ASF de care se face vorbire în acest articol este 27 septembrie 2021, Fondul este în drept să efectueze plăți începând cu 27 noiembrie 2021, dar cum acest termen se împlinește într-o zi nelucrătoare, și anume sâmbătă, FGA va proceda la plata despăgubirilor începând cu 29 noiembrie 2021.

De menționat este faptul că FGA, cel mai probabil, nu va deține disponibilități pentru achitarea tuturor despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate. Pentru această situația, Legea nr. 213/2015, în cadrul art. 2 alin.(3) este reglementează faptul că „în cazul în care disponibilitățile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanțele acestora vor fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege.”

În continuare, situația existentă în prezent se va întinde pe o perioadă considerabilă de timp, iar pentru a exista siguranța că toți pașii au fost urmați în conformitate cu legislația în vigoare, este recomandată asistența unor experți în despăgubiri.

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro