Deși o cerință principală a legii este ca aceasta să fie transparentă și accesibilă publicului larg, există nenumărate situații în care persoanele prejudiciate nu își cunosc drepturile sau pașii pe care trebuie să îi urmeze, pentru a își exercita aceste drepturi.

Altfel fiind spus, victima unui accident rutier poate pierde timp prețios, bătând pe la ușile diverselor instituții doar ca să aibă acces la informații, timp în care procesul de a fi despăgubită ar fi putut deja să ia amploare.

Conform Codului de Procedură Penală în vigoare în România, în art. 79 este prevăzut: „Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală se numeşte persoană vătămată.”

Astfel, într-o minimă interpretare, victima unui accident rutier dobândește atributul de persoană vătămată odată cu producerea evenimentului rutier în urma căruia a suferit leziuni traumatice. Aceeași situație este și în cazul în care persoana experimentează decesul unei rude sau a unei persoane apropiate, în urma evenimentului rutier.

Persoana vătămată are  calitatea de subiect procesual principal, alături de suspect, aspect care îi conferă diverse drepturi în cadrul procesului penal.

Legislația română permite persoanelor vătămate în urma accidentelor rutiere să obțină despăgubiri de la societățile de asigurări răspunzătoare, unde șoferul vinovat avea încheiată polița obligatorie RCA, sau de la Fondul de Protecție al Victimelor Străzii, în cazul în care această poliță nu exista sau nu era valabilă la momentul producerii evenimentului rutier.

În acest sens, intră în discuție noțiunea de parte civilă, despre care probabil ați tot auzit. Dar ce este partea civilă?

Așa cum îi spune și numele, partea civilă este o parte în procesul penal, care solicită să fie despăgubită ca urmare a prejudiciilor suferite în urma faptei penale săvârșite. Întrucât discutăm despre accident rutier, unde răspunderea pică pe societatea de asigurări sau pe Fondul de Protecție, aceștia joacă rolul principal în acordarea compensației bănești, care trebuie să aibă un caracter echitabil în raport cu vătămările suferite.

Partea civilă derivă din existența unei acțiuni civile, ca urmare a existenței unui prejudiciu necesar a fi despăgubit, pe care persoana vătămată decide să o exercite în procesul penal.

Partea civilă are aceleași drepturi ca persoana vătămată în procesul penal, cu excepția celor conferite prin lege, în mod special, vreuneia dintre ele.

Însă, este necesară o clarificare. Orice persoană vătămată, care nu poartă în totalitate culpă în producerea evenimentului rutier, poate obține despăgubiri de la societatea de asigurări răspunzătoare, BAAR sau de la Fondul de Protecție, fără a dobândi calitatea de parte civilă în procesul penal, printr-o procedură pe cale amiabilă purtată cu asigurătorul, care să aibă la bază dovezile prejudiciului existent.

În încheiere, esențial este de reținut faptul că, indiferent de calitatea pe care o veți obține în procesul penal, important este ca vinovăția în evenimentul rutier să nu vă aparțină în totalitate, pentru a putea beneficia de compensații în raport cu daunele suferite.

Antonia Maria Ștefănescu – Consilier Juridic

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro