Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis Decizia nr. 262/17.03.2023 prin care a retras autorizația de funcționare a Societății de Asigurare – Reasigurare EUROINS Romania S.A. și a inițiat procedura de faliment conform legilor aplicabile. Tribunalul București a decis la data de 09.06.2023, deschiderea procedurii de faliment. Acest lucru înseamnă că, asigurarea RCA Euroins mai este valabilă doar până la data de 08.09.2023.

Conform prevederilor legale, asigurații au dreptul să recupereze primele de asigurare plătite în cadrul contractelor, pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de către Euroins Romania S.A., ca urmare a încetării contractelor de asigurare. Denunțarea contractului de asigurare de către una dintre părți este posibilă numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 20 de zile, calculat începând cu data primirii notificării de către cealaltă parte.

Asigurații Euroins au două variante:

  • așteaptă ca asigurarea să înceteze de drept, iar la data de 08.09.2023 încheie o nouă asigurare RCA cu începere din data de 09.09.2023 și face cererea de restituire primă pe site-ul FGA;
  • încheie acum o nouă asigurare, denunță asigurarea RCA la Euroins și completează cererea de restituire primă la FGA.

Pentru cel de al doilea caz, în care se dorește încheierea unei asigurări noi, înainte de încetarea acesteia de drept, vă rugăm să urmați următoarele instrucțiuni:

Denunțarea contractelor de asigurare încheiate cu Societatea de Asigurare – Reasigurare EUROINS Romania S.A se face prin trimiterea unei notificări de reziliere la Euroins. E-mailul cu solicitarea de denunțare trebuie să conțină obligatoriu serie și numar poliță de asigurare, copie CI/BI sau copie CI/BI și împuternicire în cazul asigurților persoane juridice. Această notificare trebuie trimisă la adresa de e-mail dedicată: reziliere@euroins.ro.

Ulterior, ar trebui să completați pe site-ul Fondului de Garantare a Asiguraților cererea de restituire primă https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-restituirii-de-prima-anexa-9/  .

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor datorate de la Fondul de Garantare a Asiguraților își are originea la data publicării Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 262/17.03.2023 în Monitorul Oficial al României.

Începând de la această dată, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data când hotărârea de deschidere a procedurii falimentului a devenit definitivă sau de la data apariției dreptului de creanță, în cazul în care acesta a apărut ulterior, orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurare împotriva asigurătorului aflat în stare de insolvență poate depune o cerere de plată la Fondul de Garantare a Asiguraților pentru obținerea despăgubirilor/indemnizațiilor sau o cerere de restituire a primei.

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro