Orice act medico-legal este o probă științifică în desfășurarea actului de justiție.

Dintre actele medico-legale, Certificatul Medico-Legal este singurul care se obține la cererea persoanei interesate. Toate celelalte acte medico-legale se efectuează la cererea poliției, procuraturii sau judecătoriei.

În procesul obținerii despăgubirilor de la asigurator, Certificatul Medico-Legal are un rol semnificativ.

Prezentarea victimei la Instituția de Medicină Legală, pentru efectuarea expertizei, se va face obligatoriu în primele 30 de zile de la momentul evenimentului traumatic suferit.

În cazul în care termenul de 30 zile a fost depășit, se poate dispune, prin ordonanța organului de urmărire penală, efectuarea unei expertize medico-legale.

Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.

În urma efectuării expertizei medico-legale se va stabili:

  • numărul de zile de îngrijiri medicale;
  • dacă a rezultat o afectare a funcției locomotorii, motorii, o infirmitate permanentă și o incapacitate de muncă, totală sau parțială;
  • necesitatea unei intervenții chirurgicale ca urmare a accidentului suferit;
  • dacă a rezultat un prejudiciu estetic și costul unei intervenții estetice.

*În situația în care evoluția leziunilor posttraumatice este nefavorabilă după eliberarea Certificatului Medico-Legal, se poate face reexaminarea victimei pe baza unor documente medicale care certifică apariția unor complicații. În această situație, concluziile inițiale ale Certificatului Medico-Legal se modifică în sensul suplimentării numărului de zile de îngrijiri medicale. Aceste aspecte se notează într-un document intitulat ”Completare la Certificatul Medico-Legal”, ce face parte integrantă din Certificatul Medico-Legal inițial.

Dacă persoana vătămată a necesitat mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, se va dispune trimiterea în judecată a șoferului vinovat de producerea accidentului, însă doar dacă persoana vătămată a formulat și plângere împotriva vinovatului.

În situația în care nu a fost efectuată expertiza în faza de urmărire penală, se va putea solicita aceasta probă în timpul judecății.

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro