Antonia Maria Ștefănescu – Consilier Juridic

Întreruperea prescripției extinctive presupune ștergerea prescripției care a curs până în momentul apariției cauzei care a dus la întrerupere. Ulterior, începe să curgă un nou termen de prescripție.

Cazurile de întrerupere a prescripției extinctive sunt prevăzute în art. 2541 din Codul Civil:

  1. printr-un act voluntar de executare sau prin recunoaşterea, în orice alt mod, a dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia;

În cazul producerii unui accident rutier, există posibilitatea victimei de a sesiza societatea de asigurări răspunzătoare, în vederea emiterii unei propuneri de plată pentru daunele suferite, în calitate de persoană vătămată. Se poate considera, în această procedură, faptul că propunerea de plată reprezintă un act tacit de recunoaștere a dreptului persoanei vătămate. În acest caz, propunerea de plată se poate aprecia că ar conduce la întreruperea prescripției extinctive.

Totodată, în cazul în care societatea de asigurări ar proceda la o plată parțială, fie față de daunele morale, fie față de daunele materiale, plată care totuși nu ar stinge dreptul persoanei vătămate în totalitate, și această acțiune ar putea fi apreciată ca o întrerupere a termenului de prescripție, fiind o recunoaștere tacită a dreptului invocat.

  1. prin introducerea unei cereri de chemare în judecată sau de arbitrare, prin înscrierea creanţei la masa credală în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererii de intervenţie în cadrul urmăririi silite pornite de alţi creditori ori prin invocarea, pe cale de excepţie, a dreptului a cărui acţiune se prescrie;

Introducerea cererii de chemare în judecată față de șoferul vinovat sau față de societatea de asigurări răspunzătoare, în cazul în care nu a fost anulată, respinsă sau perimată, conduce la întreruperea prescripției extinctive.

  1. prin constituirea ca parte civilă pe parcursul urmăririi penale sau în faţa instanţei de judecată până la începerea cercetării judecătoreşti; în cazul în care despăgubirile se acordă, potrivit legii, din oficiu, începerea urmăririi penale întrerupe cursul prescripţiei, chiar dacă nu a avut loc constituirea ca parte civilă;

Codul de procedură penală permite persoanelor vătămate în urma unei fapte penale, cum este un accident rutier care îndeplinește caracteristicile unei infracțiuni, să se constituite ca parte civilă în procesul penal. În acest sens, pretențiile civile sunt solicitate în cadrul procesului penal. Această acțiune conduce la întreruperea prescripției extinctive și poate fi avansată de persoana vătămată printr-o vătămare corporală din culpă conform art. 196 din Codul Penal sau prin provocarea unei ucideri din culpă, conform art. 192 din Codul Penal,.

  1. prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripţia este pus în întârziere;

Acest caz de întrerupere intervine după o punere în întârziere a celui în folosul căruia curge prescripția extinctivă, iar „prin orice act” se poate înțelege o somație, o notificare sau o adresă, adresată debitorului care are obligația de plată față de cel care pune în întârziere.

Având în vedere cererea de despăgubire prevăzută de Legea nr. 132/2017, în procedura privind obținerea despăgubirilor ca urmare a accidentelor rutiere, înaintarea acesteia către societatea răspunzătoare reprezintă punerea în întârziere a debitorului.

Trebuie ținut cont, însă, de faptul că, în conformitate cu art. 2540 Cod Civil, această punere în întârziere a celui în folosul căruia curge termenul de prescripție echivalează cu întreruperea prescripției doar dacă în termen de 6 luni de la data punerii în întârziere, debitorul este chemat în judecată.

  1. în alte cazuri prevăzute de lege.

Un alt caz prevăzut de lege pentru întreruperea prescripției este reprezentat de efectul renunțării la prescripție. În acest caz, cel care își exprimă opțiunea pentru a renunța la termenul scurs din prescripție conduce prin acțiunea sa la întreruperea prescripției și astfel începe să curgă un nou termen de prescripție, de același fel.

Astfel, persoanele vătămate în urma accidentelor rutiere au diverse acțiuni prin care pot conduce la întreruperea termenului de prescripție, în procedura privind obținerea despăgubirilor civile care li se cuvin, atât timp cât este realizată importanța dreptului pe care îl dețin în patrimoniu.

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro