Este de la sine înțeles faptul că, atunci când două părți implicate într-un accident rutier au încălcat reglementările prevăzute de lege, acestea vor răspunde penal și civil, fiecare pentru partea sa de vinovăție. În acest sens, există ideea de culpă comună, care împarte practic pedeapsa și urmările accidentului rutier între persoanele care au provocat evenimentul rutier.

În urma evenimentelor rutiere, persoanele prejudiciate solicită despăgubiri morale și/sau materiale, ca urmare a vătămărilor suferite. Victimele accidentelor rutiere pot fi chiar șoferii implicați sau pasagerii.

Prevederile legislative conținute de Legea nr. 132/2017 în art. 13 subliniază ideea de culpă a victimelor în enunțul său și anume: „Culpa comună (1) În situaţia în care persoana prejudiciată a contribuit, din culpă, la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă. În astfel de situaţii întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de probă.

(2) În situaţia în care nu se poate stabili întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident, fiecare parte având dreptul la despăgubire în proporţia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului.”

Interpretând reglementările, se poate trage concluzia faptului că orice culpă în producerea accidentului rutier sau în propria vătămare, va conduce la diminuarea despăgubirilor obținute, proporțional cu partea de culpă de care victima se face responsabilă.

În condițiile în care, în mod normal sunt evidente situațiile în care despăgubirea va fi diminuată, și anume șoferii care au încălcat anumite reglementări în momentul producerii evenimentului rutier, și pasagerilor li se poate imputa o culpă în producerea sau agravarea propriei vătămări. În acest sens, culpa de care va fi ținută victima care solicită despăgubiri, fie șofer, fie pasager, va purta denumirea de culpă concurentă, deoarece vine în concurență cu vinovăția atribuită persoanei anchetate pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă sau ucidere din culpă, după caz.

Cea mai comună situație de culpă concurentă asociată pasagerilor este reprezentată de nepurtarea centurii de siguranță, indiferent de locul ocupat în autovehicul. Purtarea centurii de siguranță conduce la agravarea propriei vătămări și astfel, în funcție de leziunile suferite, pasagerului i se atribuie un procent din culpa totală, procent stabilit de instanța de judecată. Proporțional, și valoarea daunelor morale și materiale va fi diminuată.

Totodată, o altă încadrare în situația de culpă concurentă, pentru pasageri, este circulația într-un autovehicul, cu un șofer sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante, cunoscând faptul că acesta a consumat astfel de substanțe. Se va reține, și în acest caz, ideea de culpă concurentă, întrucât, ca persoană cu discernământ și cu puterea deciziei, pasagerul își asumă posibilitatea producerii unui accident rutier de către un șofer care nu mai este apt în totalitate, iar despăgubirile acordate vor fi diminuate corespunzător.

O altă prevedere legală care vine în susținerea ideii de culpă concurentă și micșorarea proporțională a despăgubirilor, în funcție de ponderea culpei în producerea vătămării este art. 1371, alin. (1), Cod Civil, care enunțează: „1) În cazul în care victima a contribuit cu intenție sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deși putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ținut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o.”

În procedura amiabilă, în fața societății de asigurări, procentajul exact aferent culpei victimei în producerea sau agravarea propriei vătămări, în principiu, nu va fi stabilit cu exactitate, iar despăgubirea va fi diminuată în funcție de modul de analiză a dosarului de daună de către societatea de asigurări răspunzătoare de producerea evenimentului rutier.

Concluzionând, chiar dacă șoferii care încalcă prevederile legislative din domeniul rutier poartă o culpă evidentă, și pasagerii au anumite obligații sau recomandări de respectat pentru a preveni, pe cât posibil, producerea sau agravarea leziunilor suferite în urma unui eveniment rutier.

Antonia Maria Ștefănescu – Consilier Juridic

Adresă:

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 67, Sector 1, București, 010623

Telefon:

031.420.39.93 / 0725-125.125

E-Mail:

contact@birouleuropean.ro